Международен обзор: Всички зърнени култури с изключение на рапицата падат през септември

BASF
Фючърсната търговия достигна 180,50 €/тон за пшеница през май 2020, 172,00 €/тон за царевица през март, 386,31 €/тон за рапица през февруари

Средната ФОБ цена на пшеница на пристанище Руан за месец септември 2019 е 162,14 €/тон при 164,43 €/тон за предходния месец август. Отчетен е спад в котировките на месечна база от 2,29 €/тон, се съобщава в международния обзор за пазара на зърното на МЗХГ. И при пшеница с произход Украйна и Русия със съдържание на протеини от 12,5%, отчетената средна цена е малко по-ниска в сравнение с отминалия отчетен период съответно 185,12 $/тон и 186,12 $/тон, при 191,87 $/тон и 192,87 $/тон за августовската прогноза. Тенденцията на спад в цените продължава да се наблюдава вече от три месеца насам.

ФОБ цената на ечемика на пристанище Руан отбелязва спад в средната си цена за пореден месец от 150,06 евро/тон при 152,66 евро/тон за месец август. През първата седмица стартира на нива от 149,42 евро/тон, през третата седмица достига до 150,50 евро/тон, а в края на периода леко се повишава, но не достига нивата от предходния месец и достига 151,17 евро/тон. Украинският фуражен ечемик отбелязва леко намаление на ценовите равнища на котировките като в началото на месеца стартира с нива от 175,67 $/тон в края достига до 177,17 евро/тон за последната седмица на месеца. Средната цена за месеца – 176,29 $/тон е леко паднала с около 2,49 $/тон по- ниска от предходния месец август, когато е била 178,79 $/тон.

В ценовите равнища на царевицата на пристанището в Бордо, през месеца се отчита спад на цените, като средната цена за периода е 157,75 €/тон при нива от 163,69 €/тон през миналия отчетен месец. През първата седмица на месеца ценовите равнища за царевицата от Бордо са от 156,50 €/тон, постепенно ценовите котировки спадат и в края на периода достига до 154,83 €/тон. При цената на царевица с произход Украйна се забелязва възходяща тенденция към края на периода, стартовите цени през първата седмица от месеца са 158,00 $/тон следващите две седмици падат до 155,50 $/тон и през четвъртата седмица от месеца достигат 159,83 $/тон.

Цената на маслодайния слънчоглед през месеца на пристанище Сен Назер е с нарастващи ценови равнища както и за отчетния месец така и спрямо предходния месец когато средната цена беше 320,00 €/тон и остана такава и за четирите седмици на месец август. За месец септември средната цена на слънчогледа е нараснала леко до 322,70 €/тон. Месеца стартира с нива от 320,00 €/тон и достига през последните две седмици до 325,00 €/тон.

ФОБ цената на европейската рапица на пристанище Мозел отбелязва възходяща тенденция в нивата на котировките в началото на периода стартира от 380,67 €/тон, а в края на месеца достига нива от 386,58 €/тон. Средно отчетената цена за месеца е на стабилни нива тя е с около 7,86 €/тон по-висока в сравнение с прогнозата от миналия месец и е в размер на 383,79 €/тон., при средна цена за месец август от 375,93 €/тон. Тенденцията на покачване на ценовите котировки при рапицата на пристанище Мозел е видна вече втори месец.

Фючърсен пазар

На фючърсния пазар при пшеницата през декември се наблюдава постепенно повишаване на равнището на фючърсните цени до края на месеца, като през първата седмица е на нива от 166,75 €/тон, а в края на периода достига до 174,00 €/тон. При прогнозираните фючърси за март 2020 година наблюдаваме по- високи нива на котировките сравнено с декември месец 2019 година, през първата седмица котировката започва от 170,75 €/тон, през втората седмица нивата се покачват постепенно и в края на периода през четвъртата седмица от месеца достигат до 178,00 €/тон. Прогнозните котировки за месец май на 2020 година са като цяло с най- високи нива от трите разглеждани месеца стартиращи от 173,50 €/тон през първата седмица и леко нарастват през втората и третата седмици до 180,50 €/тон за последната седмица на периода. Средните котировки на фючърсите за пшеницата са както следва: декември месец 2019 година 170,81 €/тон, за месец март 2020 година 174,88 €/тон, и за последния прогнозен месец май 2020 година е най-високата средна цена от 177,56 €/тон.

При царевицата, на европейския фючърсен пазар се наблюдава увеличение на цените в края и за трите срока на доставка. Наблюдава се възходяща тенденция от началото към края на периода и при трите прогнозирани месеца. Началото на месец ноември 2019 година царевицата е с цена от 161,00 €/тон. В края на разглеждания период тя бележи увеличение до прогнозни нива на търговия от 163,75 €/тон. Същата тенденцията на лек и постепенен възход на котировките към възходяща се запазва и за месеците януари 2020 г. и март 2020 г. През януари месец ценовите котировки през първата седмица са прогнозирани на 167,00 €/тон през втората и третата седмица те постепенно се качват и в края на месеца достигат до 172,00 €/тон . За март месец 2020 година са обявени и най-високите ценови равнища на котировките от трите разглеждани месеца, когато през първата седмица цената започва от 169,75 €/тон и достига до 172,00 €/тон в края на периода. Средните фючърсни цени за царевицата за месец ноември 2019 г. са от 162,68 €/тон, съответно за месец януари 2020 година 168,00 €/тон, за месец март 2020 година 170,81 €/тон.

Средните фючърсни цени за месец ноември 2019 г. за рапицата се движат в диапазон от средна цена 384,56 €/тон, за месец февруари 2020 г. 386,31 €/тон, респективно през месец май 2020 година отбелязват незначителен спад до средни прогнозни цени от 384,00 €/тон. Тенденцията и през трите прогнозни месеца е възходяща котировките се покачват незначително и в края на периода през четвъртата седмица отчитат повишение. Най-ниски са фючърсите за месец май 2020 година, когато през първата седмица рапицата се търгува от 382,25 €/тон до 384,25 €/тон в края на периода. Най-високи са фючърсините котировки за целия месец февруари 2020 година, като месецът започва на нива на търговия от 383,75 €/тон и приключва в края на периода до 387,25 €/тон. Най-високата котировка от трите прогнозирани месеца е за третата седмица от февруари месец 2020 година – 388,75 €/тон.

Leave a Comment