На полето все още има неприбрани винено грозде, ориз и памук

продавачка на винено гроздеВсе още има необрани винени лозя в страната, чиято реколта ще се влоши след започналите от вчера-днес валежи в страната. Към 24 октомври нереколтираните площи са около 20 хил. дка по данни на земеделското министерство.

Средните добиви от винените лозя са с 11 на сто по-ниски – 526 кг/дка, а прибраната продукция, която е общо 234 755 тона, е с 9,5% под миналогодишната.

При десертните лозя средният добив е почти 600 кг/дка, а продукцията е редуцирана с 4,5 на сто. На годишна база цената на десертните сортове е с 10% по-ниска – 1,40 лв./кг спрямо 1,56 лева в края на актомври 2018 г.

На полето все още има неприбрана реколта и от ориз и памук. При 30 724 дка заети с памук до миналата седмица са били реколтирани 13 757 дка, тоест под половината. При тази култура средният добив – 74 кг/дка, е с 15,6 на сто по-висок, а общата продукция е с 91 процента отгоре.

Продължава прибирането на най-късната житна култура – оризът. При засяти 103 873 дка, реколтата е прибрана от 70 540 дка при среден добив от 601 кг.

Leave a Comment