Разрешенията за строителство спрямо 2018 в Пловдивска област намаляха с 22%

BASF

14493През третото тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Пловдив са издали разрешителни за строеж на 187 жилищни сгради с 859 жилища в тях.

В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради бележат спад с 21.8%, жилищата в тях – с 38.6%, а разгънатата им застроена площ – с 39.4%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, намаляват с 36.0%, а тяхната РЗП – с 11.4%.

През третото тримесечие на 2019 г. в областта е започнал строежът на 200 жилищни сгради с 542 жилища в тях и със 72 291 кв. м обща застроена площ и на 67 други сгради с 80 920 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие се наблюдава увеличение на броя на започнатите жилищни сгради с 29.0%, на жилищата в тях – със 140.9% и на общата им застроена площ – с 89.6%. Броят на започнатите други сгради намалява с 5.6%, докато общата им застроена площ нараства с 43.4%. В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. започнатите нови жилищни сгради бележат увеличение с 9.9%, жилищата в тях – с 0.7%, а общата им застроена площ – с 14.2%.

Leave a Comment