Земеделската комисия ще разгледа законопроектите за рибарство и за бюджет 2020 г.

veliko-narodno-sabranieВ заседанието си утре, 6 ноември, парламентарната земеделска комисия ще разгледа за първо гласуване предложени поправки и допълнения в Закона за рибарството и аквакултурите. Законопроектът е внесен от Министерски съвет на 7 октомври 2019 г.

Той предвижда Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) да предприема действия за събиране на недължимо платени и надплатени суми по проекти по Програма „Рибарство“ в периода 2007-2013, както и глобите и паричните санкции.

Промените ще обхванат проекти, при които има нарушения от страна на бенефициенти, които налагат финансови корекции. Изпълнителният директор на ИАРА ще установява с решение размера на финансовата корекция. Той ще издава акт за установяване на публично държавно вземане по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Земеделската комисия ще съразгледа също така и законопроекта на Закона за държавния бюджет за 2020 г. Както вече е известно, в общественото осигуряване за догодина е заложено минималният осигурителен доход за земеделски производители и тютюнопроизводители да се увеличи от 400 на 610 лева. 

В дневния ред на заседанието, което започва утре в 14:30 часа е включено изслушване на земеделския министър и представяне на ОСП 2021-2027.

Leave a Comment