В новата ОСП няма да има 70 мерки за финансиране, а 8 интервенции

BASF
Таванът за стопанство ще е 100 000 евро, а субсидиите за зелени мерки ще са 30% от бюджета

В следващия програмен период 70-те мерки и подмерки за финансиране на земеделците ще станат 8 и вече ще се наричат интервенции. Чрез стратегическия план, който всяка държава членка трябва да разработи, а ЕК да одобри, ще бъдат определени целите и начините за постигането им. Страните ще имат право да променят стратегическия си план веднъж годишно, отново след одобрението на комисията.

Новите 8 интервенции

Новите 8 интервенции

За новостите във финансирането, контрола и общите цели в земеделието на ЕС информираха днес Елисавета Върбанова от отдел Правен и Силвия Резеши от отдел Директни плащания, които са експерти в Главна дирекция Агри в Европейската комисия. Те участваха в дискусията Клуб Investor – Агробизнес 2020, който започна днес в Пловдив.

Трите сега действащи основни регламента, които касаят директните плащания, развитието на селските райони и пазарните мерки, ще бъдат обединени в един в новия програмен период. Това е голямо облекчение, тъй като ще има само един вид правила за всички бенефициенти, посочи Елисавета Върбанова.

Досега Еврокомисията определяше всеки конкретен детайл в правилата за финансиране, който бе един и същ за всички държави – от Финландия до Гърция. От 2022 г. ЕК няма да налага правила, а ще остави на всяка страна сама да ги създаде, съобразявайки се с общата рамка.

Новост ще са увеличените амбиции в областта на околната среда и климата.

Еврокомисията няма вече да извършва директни проверки и одити, а ще приложи нова система, която ще гарантира качеството и изпълнението на заложените в стратегическия план цели.

Елисавета Върбанова

Елисавета Върбанова

Стратегическият план, която всяка държава трябва да изготви на базата на SWOT анализи, трябва да бъде одобрен от ЕК. До 15-то число на всяка следваща година страните трябва да представят в комисията подробен годишен доклад за изпълнение на плана, поясни Върбанова. Например, ако са заложени инвестиции в земеделието за 100 000 евро, които да бъдат получени от 1000 фермера, комисията ще провери дали тези числа са изпълнени.

Държавите трябва да планират какъв процент от целите ще бъдат изпълнени през първата, втората и т.н. години.

Отсега се знае, че 5% от финансирането ще се запази за „Лидер“, а 30 на сто от бюджета ще са за околна среда и климат.

Размерът на директните плащания ще бъде определен в стратегическия план, обясни Силвия Резеши. Намаляват се преките плащания за големите производители, които досега бяха 150 хил. евро. Субсидиите над 60 000 евро за стопанство ще бъдат редуцирани, а таванът ще е 100 000 евро, след като се извадят разходите за труд.

Преразпределителните плащания ще за задължителни. Държавите ще определят каква да е кръглата сума за най-малките земеделци. Страните трябва да дефинират и условията за това що е то истински фермер.

Земеделските министерства в държавите членки на ЕС трябва да разпределят минимум 30% от бюджетите за екологосъобразни мерки. Как ще се прилага подпомагането, ще се реши от съответната държава – може да е ежегодно подпомагане, може да е под формата на премии или на база загуба на доход.

Преди да се приеме многогодишната финансова рамка, сметките в земеделието не може да претендират за точност, обясниха експертите в ГД Агри.

Очаква се новият състав на Европейската комисия да бъде одобрен на 1 декември 2019 г.

Тепърва новите депутати трябва да решат финално дали или до каква степен да приемат предложението за ОСП 2021-2027 г. на предишната комисия.

Прочети още: В. Кръстева: Малките, средните, младите фермери и климатът ще са приоритет от 2022 г.

Leave a Comment