На кръгла маса ще се обсъди Законопроектът за браншовите организации в земеделието

агроекологияУтре, 17 декември, в София се организира кръгла маса за обсъждане на възкръсналия Законопроект за браншовите организации в земеделието. Покана за участие е изпратена до председателите на регистрираните в отрасъла организации. Форумът е организиран по поръчка на МЗХГ.

Срещата на браншовиците ще бъде консултативна с цел да се извърши предварителна оценка на въздействието на Законопроекта. 

Още през 2016 г. земеделските организации бяха внесли становища за и против текстове в законопроекта и коментарите по документа вероятно са актуални и към днешна дата.

Основните въпроси, които ще се обсъждат по време на обществените консултации се отнасят до:

  • Нужда от регистрация на браншовите организации на земеделски производители и преработватели в МЗХГ;
  • Критерии за представителност на браншови организации на земеделски производители и преработватели;
  • Реалистичност на предложението във всеки бранш да има само една представителна организация;
  • Правомощия на представителните браншови организации;
  • Нужда от създаване на Камара на земеделските производители и Камара на преработвателите на земеделска продукция и на техните правомощия.

Leave a Comment