Провеждането на щадяща растителна защита може да се субсидира

конференция за растителна защита в АУ Пловдив

Провеждането на интегрирана растителна защита в различните земеделски сектори може да се субсидира. Тази идея разви днес, 16 януари – Денят на професионалния празник на растителнозащитниците, Николай Роснев, заместник-изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) по време на научна конференция в Аграрния университет в Пловдив.

По повод обявяването от ООН на 2020 г. за Година на растителното здраве, Роснев посочи, че БАБХ стартира информационна кампания „Защити растенията – защити живота“. Той посочи, че е важно в страната да се регистрират повече нискорискови продукти за растителна защита, като същевременно се намали цялостно употребата на пестициди.

Николай Роснев смята, че е възможно някои университети и институти да разработят по поръчка на асоциации от различни сектори системи за интегрирана растителна защита. За да се поощри и активизира прилагането им, земеделското министерство трябва да помисли върху разработването на схеми за финансиране на земеделците, които прилагат интегрираните системи за растителна защита.

По време на конференцията бе отбелязано, че ако у нас в последните 20 години употребата на продукти за растителна защита се е увеличила два пъти, то в Европа за последните години е отчетено намаляването им с 30 на сто.

Проф. д-р Христина Янчева, ректор на АУ, откри конференцията. Тя припомни високите цели на Европейската зелена сделка до 2050 г. континентът да постигне въглеродна неутралност, да се намали употребата на пестициди при растенията и антибиотици при животните. За това ще помогнат и научните среди. Дейността на учените ще бъде финансирана по програмата „Хоризонт Европа“, която е с бюджет от 100 млрд. евро. 35% от тях са заделени за климата, а 10 млрд. за научни изследвани, свързани с храни, технологии на отглеждане и други.

Leave a Comment