През март ще са готови препоръките от 3-те SWOT анализа

Вергиния КръстеваПрез март ще са готови препоръките, които авторските колективи на трите SWOT анализа, поръчани от МЗХГ, изготвиха. Те ще бъдат публикувани за обществено обсъждане на страницата на земеделското министерство, след което ще се проведе среща с браншовите организации за обсъждането на препоръките. Това съобщи зам.-министър Вергиния Кръстева при откриването на 8-та национална среща на земеделските производители, организирана от АЗХГ, която започна в 14 часа в курорта „Златни пясъци“ днес.

SWOT анализите, изготвени от Института по аграрна икономика – за състоянието на земеделието, от Аграрния университет – за околната среда и климата, и от УНСС – за селските райони, бяха поръчани, за да помогнат в изработването на Национален стратегически план за следващия програмен период 2021-2027 г. Препоръките ще дадат ценни насоки на екипа на министър Танева при задаване на посоката за следващите 7 години. За това ще помогне и преброяването на земеделските стопанства, което ще се извърши през септември 2020 г.

Вергиния Кръстева информира участниците, че аграрното министерство вече е сключило договор за създаването на географска информационна система. Тя ще представлява единен регистър, в който ще се интегрират данните на ИСАК, ИСУН и други системи. Чрез нея ще се осъществява и контрол на земеделските стопанства.

Leave a Comment