Криза в земеделието заради Covid-19 – възможни мерки

Анкета, свързана с последствията от мерките, взети за справяне с кризата

берачи на ягоди, работнициВ рамките на проекта „Заедно за българското село!“ фондация Смарт Агростарт провежда анкета за обществените нагласи във връзка с прилаганите мерки за справяне с кризата, свързана с пандемичната обстановка и Covid-19. Анкетата има за цел да отрази ефекта на вируса върху селскостопанското производство, без да се отчитат други неблагоприятни фактори, с които за съжаление към момента се сблъскват фермери от цялата страна, каквото е засушаването в Добруджа.

Необходимо ли е разработването на нови специфични форми на финансиране за селскостопанския сектор във връзка с преодоляване на кризисната ситуация? Необходимо ли е разработването на механизми за финансиране на дейности, свързани с превенция на здравето на заетите в селскостопанския сектор?

На тези и още въпроси се опитва да отговори Фондация Смарт Агростарт чрез публичната анкета, която може да намерите ТУК.

У нас водените политики за справяне с кризата, причинена от Covid-19 и последствията върху агро-хранителната верига, предизвикват много противоречиви реакции. Проблеми на различни браншове, трупани с години, сега изпъкват с особена сила. Дали обаче това се дължи на настоящата ситуация или по-скоро тя се използва, за да се даде повече гласност и да се потърсят решения? Времето ще покаже това. Едно е сигурно –инструменти за подкрепа трябва да се търсят както в европейската, така и в националната земеделски политики. Защото агро-хранителният сектор е от жизнена важност за преодоляване на всяка криза и това важи с особена сила днес.

Отварянето на дискусия по темата има за цел да даде насоки за пропуските и неяснотите във водените политики по време на настоящата криза и да допринесе за по-ефективно прилагане на взиманите мерки за нейното преодоляване.

Проект „Заедно за българското село!“е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Оперативна програма „Добро управление“.

Анкетата може да откриете на следния линк: https://smartagro.bg/survey/zemedelskite-stopanstva-v-usloviyata-na-kriza/  .

Leave a Comment