Реколтата от череши е 55 хил. тона, най-много градини има в Югоизточна България

В градините на Института по овощарство

В градините на Института по овощарство

Реколтата от череши миналата година е била почти 55 хил. тона при среден добив от 507 кг/ декар. През 2019 г. реколтираните площи с черешови градини са се увеличи най-много в  сравнение с останалите овощни видове – с 22.8%., и са достигнали 108 370 декара.

От тях 41 280 дка, които представляват 39% от всички площи с череши в страната, са Югоизточна България.

Ако изключим орехите, черешите са №1 по заемана площ в страната – 140 270 дка, показват статистическите данни на МЗГХ за реколта 2019.

Общите данни за всички плодове показват, че към търговската мрежа отиват 47.7%, за преработвателната промишленост – 33.7%, а 1.6% са за собствена консумация.

 

 

 

Leave a Comment