Шефът на ДКСБТ Владимир Иванов е преназначен

Чушки и домати пред тържище "Родопи-95" Правителството реши да освободи председателя Владимир Иванов и членовете на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) поради изтекъл на 21 май 2020 г. мандат на днешното си заседание. Отново днес Министерският съвет избра и новия състав на комисията, който е почти същия.

Владимир Иванов е новият председател, а двамата членове на комисията са Калин Стануков, които и до сега бе член и Кристиан Петков. Вторият заема мястото на досегашния член Дарин Ангелов.

Държавната комисия по стоковите борси и тържищата е държавен орган към Министерския съвет, който регулира и контролира дейността на стоковите борси, стоковите тържища и пазарите на производителите. Председателят на комисията е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на икономиката. Съставът на комисията е по предложение на министъра на икономиката и имат мандат пет години.

Leave a Comment