До 1 септември фермерски организации ще кандидатстват по нови оперативни програми

Организациите на производители на плодове и зеленчуци подават заявления за одобрение на оперативни програми в Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ до 1 септември 2020 г.

mdjdkodpddd22За да кандидатстват, те трябва да са признати от Министерството на земеделието, храните и горите по реда на Наредба №11/2007 г.,

да са създали оперативен фонд и да изготвят оперативна програма с продължителност от 3 до 5 години.

Инвестициите и дейностите в оперативните програми следва да са насочени към постигане на поне две цели – планиране и приспособяване на производството към търсенето на пазара,

подобряване качеството на продуктите, както и увеличаване на търговската им стойност.

Те могат да включват още и мерки за предотвратяване на кризи, управление на вторичните продукти и на отпадъците и др.

В оперативната програма трябва да са предвидени поне две екологични мерки или най-малко 10% от разходите да са за екологични дейности.

Оперативният фонд се създава за изпълнение на оперативната програма. Той се финансира от парични вноски от организацията на производителите, от нейните членове и от финансовата помощ от ЕС.

Групите на градинарите вече ще получават до 70 на сто европомощи

За размера на финансовата помощ ЕС не е определил максимален бюджет. Подпомагането от ЕС е обвързано с размера на заложените в оперативната програма инвестиции и дейности,

както и със стойността на реализираната на пазара продукция от организацията на производители на плодове и зеленчуци.

Със заявлението си организацията може да кандидатства и за допълване на финансовата помощ от ЕС с национални средства.

По-подробна информация, образци на документи и информация за често допускани грешки може да бъде намерена на сайта на ДФ „Земеделие“.

Leave a Comment