De minimis за плодове, зеленчуци, рози и винени лозя е 18 340 000 лв.

BASF -->
Отпуснати са 5,1 млн. лв. за служители на първа линия, които обслужват и контролират „на терен“ други лица

окачествяване на земеделска продукцияПравителството oдобри 30,5 млн. лв. допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие” за 2020 г. за предоставяне на финансов ресурс на земеделските стопани, отглеждащи животни, пчели, плодове и зеленчуци, винени лозя и маслодайна роза, чрез помощ de minimis. 2,5 млн. лв. от средствата са за преструктуриране на разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2020 г.

Общият финансов ресурс по държавна помощ de minimis е в размер на 49 млн. лв., с който ще се подпомогнат животновъди, пчелари, земеделски производители, отглеждащи плодове и зеленчуци, винени лозя и маслодайна роза.

Фактически, разпределението на държавната помощ е следното, според съобщеното от земеделския министър Десислава Танева на пресконференцията от вчера: 25 660 лв. зо сектор Животновъдство, 5 млн. лв. за Пчеларство и 18 340 000 лв. за плодове, зеленчуци, винени лозя и рози.

Правителството отпусна допълнителни 5,1 млн. лв. по бюджета на МЗХГ, с които ще се увеличат с 30% разходите за персонал на администрации, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от Covid-19, включително за служители на първа линия, чиито задължения включват обслужване и контрол „на терен“, с пряк контакт с други лица.

Leave a Comment