Проф. Васил Николов: Студентите по зооинженерство ще се обучават и в облачни технологии

За първи път имаме нова хибридна специалност с преподаватели от Аграрен университет и ПУ „Паисий Хилендарски“

Проф. Васил Николов от катедра „Животновъдни науки“ в Аграрен университет (АУ) в Пловдив, пред Агро Пловдив

Проф. Васил Николов с колеги при откриване на новата учебна 2020/2021 г. в АУ

Проф. Васил Николов с колеги при откриване на новата учебна 2020/2021 г. в АУ

Проф. Николов, нова компютърна зала ще има от тази учебна година в АУ и тя ще е за студентите към катедрата за животновъдни науки. Може ли повече информация за тази новина?

Всъщност новината е, че имаме нова специалност „Зооинженерство с информационни технологии“, а заедно с това и нова зала, изцяло оборудвана с нова техника. Залата е дарение от фирма, с която ще си сътрудничим. Специалността е първата хибридна специалност между Аграрния университет и катедрата по информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Това е нова политика на АУ и Министерството на образованието и науката за създаване на хибридни специалности, за да могат по-нататък студентите да имат по-голяма реализация в практиката.

Как по-точно ще помогне използването на компютри в обучението?

В момента няма животновъдно стопанство, в което не се ползват компютри и специфични програми, като се започне от създаването на дажби в храненето, и стигнем до проследяване на поведението и движението на животните. Даже в момента говорим за датчици, които показват физиологичното състояние на животните и необходимостта от хранителни вещества.

Каквито има при аеронавтите?

Абсолютно. Още повече, че една от дисциплините се нарича „Облачни технологии“.

Имаме ли български ферми, чиито животни са съоръжени с датчици, отчитащи тяхното физиологично състояние?

Има, разбира се. В Родопите пък имаме животни, пуснати на пасищата, с датчици за движението им, което стопанинът може да следи през телефона си. Това става с GPS. Ние можем да използваме тази информация, за да проследим до шест месеца назад какви са били хранителните предпочитания на животните. Ако вземем развъждането, ние не можем да изчислим развъдната стойност на животните, ако цялата информация от контрола не е качена в база данни. Оттам ние използваме доста сложни компютърни програми за определяне на развъдните стойности.

Закупени ли са програмите, които студентите ще ползват?

Разбира се, ще имаме и сътрудничество.

В какво се изразява участието на Пловдивския университет?

ПУ ще извежда изцяло дисциплините, които са свързани с информатиката. В тази нова специалност една трета от задължителните дисциплини ще са по информатика и информационни технологии. Между другото, аз съм убеден, че в рамките на една-две години това ще остане единствената специалност – „Зооинженерство с информационни технологии“ на мястото на „Зооинженерство“.

В момента как е?

В момента имаме „Зооинженерство“ и „Зооинженерство с информационни технологии“. Приемът е наполовина, тоест половината студенти са включени в новата специалност, другите са в класическото „Зооинженерство“. На Академичен съвет, когато представях програмата, дадох заявка, че най-вероятно за следващата година ще направим още една хибридна специалност, този път с Университета по хранителни технологии. Тя ще включва зооинженерство плюс преработка на храните. Така ще затворим целия цикъл – от производството до преработката.

Чия е идеята за тазгодишната нова хибридна специалност?

На катедра „Животновъдни науки“.

Вие сте неин ръководител, нали?

Не съм, защото съгласно новите промени в закона ръководителят на катедра може да е такъв максимум два последователни мандата, а аз изкарах четири. Имаме нов ръководител и това е доц. Людмила Николова, преподавател по аквакултури.

Лесно ли събрахте първокурсници за новата специалност?

Приемът беше осъществен още на първо класиране и имаше студенти, които за съжаление не можахме да приемем. Много се надявам в следващата година приемът да бъде увеличен, защото тази година, изненадващо за нас, имахме драстично намаление. Общо първокурсниците в специалностите „Зооинженерство“ заедно със „Зооинженерство с информационни технологии“ са 16 редовно и 10 задочно обучение. Миналата година имахме 30 редовно и 30 задочно. Отчитайки потребностите за специалисти по зооинженерство, това за мен е необяснимо. Никой не можа да ми обясни на какъв принцип бяха разделени бройките между нашия и Тракийския университет. В последните три години ние сме на първо място в рейтинга на специалностите. В предпоследните две години Стара Загора бяха на второ място. Наш студент стана победител на изложението в Париж тази година при състезанието за оценка на говедата сред 60 участника от 20 страни. В Тракийския университет тази година приемът беше за 25 студенти по зооинженерство, 25 – рибовъдство и 25 задочници или общо 75, докато ние приемаме 26 човека. Мисля, че е редно догодина броят на нашите студенти да се увеличи.

Leave a Comment