Институтът по тютюна се оборудва с подобрен анализатор на качеството на тютюните

BASF -->

Със съдействието на Министерството на земеделието, храните и горите и Централно управление на ССА Институтът по тютюна и тютюневите изделия се оборудва с автоанализатор AutoAnalyzer 3 HR от фирма, която е световен лидер в проектирането, разработването и производството на автоанализатори, широко признати като най-добрите в сферата за мониторинг и анализ на хранителни вещества във вода и отпадъчни води, морска вода, почви и растителни материали, както и контрола на качеството на промишлени продукти, торове и тютюн. За новата придобивка съобщи Селскостопанска академия.

анализатор на тютюнSEAL AutoAnalyzer 3 HR е най-новата версия на оригиналния AutoAnalyzer ll. Той е разработен специално за колориметрично определяне на разтворени хранителни вещества в проби от околната среда.

Въз основа на техниките за анализ на потока чрез въздушен сегмент (известен също като анализ на непрекъснати потоци), SEAL AutoAnalyzer 3 напълно автоматизира повтарящите се и сложни стъпки за анализ на проби, от стартиране до изключване. SEAL AA3 HR е химичен анализатор, извършващ екстракция с разтворител, дестилация, дифузия на газ, онлайн филтриране и директно UV разлагане в непрекъснат поток. Тази група химични анализатори са напълно подкрепени с библиотека от над 700 документирани приложения, включително USEPA, ISO и ASTM стандартни методи.

Необходимостта от закупуването на специфичната лабораторна апаратура бе подкрепено от сектор „Тютюн“ – „НАТ -2010“, НКТБ, БАТИ, АБТ и големите фирми на българския пазар на тютюн и тютюневи изделия.

През периода 19-21 март представител на SEAL Analytical Limited обучи екип от Институт по тютюна и тютюневите изделия за работа с апарата и прилагане на следните методи за анализ на тютюн в непрекъснат поток:

  • Общи алкалоиди (като никотин) в тютюн;
  • Редуциращи захари (редуциращи субстанции) в тютюн;
  • Общи и/или редуциращи захари (редуциращи въглехидрати) в тютюн;
  • Нитрати в тютюн;
  • Азот в тютюн;
  • Хлор в тютюнев екстракт.

Усвояването на SEAL AA3 HR осигурява изпълнението ангажиментите на България по ЗТТИСТИ  и изискванията на ЕС и СЗО за контрол на тютюна и тютюневите изделия.

Leave a Comment