Промени в Закона за лова намаляват размера на гаранцията за ползване на дивечовъден участък от 3 на 1 година

BASF -->

глиган, дива свиняРазмерът на гаранцията за лица, които стопанисват и ползват дивеча в отдадения чрез конкурс дивечовъден участък, се намалява от 3 на 1 година. Това е записано в проекта за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, който е публикуван за обществено обсъждане на страницата на МЗХГ. За да се намали размерът на гаранцията, стопанисващото за 15 години участъка лице трябва да добросъвестно да е спазвало договорените задължения .

Друга новост в закона е, че заради усложденана епизоотична обстановка отпада ограничението за 3 ловни излета за ловуване на дива свиня през един ловен сезон. Отстрелът ще се извършва до регулиране на числеността до степен, недопускаща или ограничаваща разпространението на болестта по животните. Освен това ще се прилагането на санитарен отстрел и на индивиди, при които не се забелязват симптоми на болестта.

Leave a Comment