Пет ключови елемента от сделката за ОСП

И министрите, и Европейският парламент разочароваха зелените участници в кампанията

Естония, земеделиеОчаква се следващият месец институциите на ЕС да започнат преговори за окончателната форма на реформа на Общата селскостопанска политика (ОСП), която осигурява 48 милиарда евро годишно субсидии за фермери.

Миналата седмица както министрите на ЕС, така и Европейският парламент приключиха позициите си за тези преговори. Показателно е, че както министрите, така и парламентаристите омаловажават очакванията, че ще могат да направят ОСП по-екологична в съответствие със Зелената сделка на ЕС, пише Артър Неслен, старши репортер на „Политико“.

Ето ключовите елементи на нововъзникващата сделка.

Еко-схеми: Това са определящите иновации на реформата – замислени като 12-месечни зелени проекти в сектори като агролесовъдство или агроекология – и техният успех ще се оценява според тяхното въздействие. Германия като председател на Съвета настоява за правилото 20 процента от средствата по първи стълб (директни плащания) – 258,6 милиарда евро, да бъдат предназначени за тези еко-схеми. Германският министър на земеделието Юлия Клокнер каза предварително, че трябва да се „бори усилено“, за да спечели тази цел. Целта може да се повиши до 25 процента в тристранни преговори между държавите, Парламента и Европейската комисия. Проблемът е, че ще има всякакви начини за заобикаляне на целта.

Цикли и дерогации: Еко схемите почти сигурно ще бъдат забавени до 2023 г. заради двугодишния преход. След това ще се появят няколко вратички и дерогации. В следващата фаза от 2023-2024 г. неизразходваните средства от схемите могат да се вложат обратно в традиционни, незелени земеделски проекти. След това, между 2024-27 г., ще има окончателно решение, при което страните, които са изразходвали базовата сума за зелени проекти съгласно разпоредбите за развитие на селските райони на ОСП (Стълб 2), ще могат да отчетат някои от тези разходи спрямо целта от 20% за еко-схеми в Стълб 1.

Европейският парламент се стреми също така да гарантира, че 60 процента от разходите ще трябва да бъдат ограничени за не-екологични проекти (да са за директни плащания) и иска да гарантира, че еко-схемите отговарят на „икономическите цели“. Също толкова противоречиво Парламентът иска да гарантира, че 40 процента от разходите за трудни за земеделие „райони с естествени ограничения“ като планини могат да допринесат за целта в бюджета за екологизиране на втория стълб. Тези зони са изключително спорна тема и биха могли да включват и блата. Експертите на Комисията и академичните среди поставят под съмнение тяхната екологична стойност. Европейският комисар по земеделие Януш Войчеховски осъди насърчаването на привилегированите разходи в тези области като „стъпка назад“.

Управление: Опитните наблюдатели на ОСП вярват, че много ще зависи от това колко свобода ще бъде дадена на страните от ЕС в изработването и прилагането на техните национални стратегически планове. Плановете са още една новост, която позволява на страните от ЕС да изготвят свои собствени планове за разходи в съответствие с целите на ЕС, които Брюксел след това ще одобри. Топ мениджърите на Комисията казват, че това им дава „лост“ за предотвратяване отстъпването от опазване на околната среда, въпреки че им липсват санкционни правомощия. Въпросите за това колко силно Комисията може да упражнява своите правомощия – и дали може да има междинен преглед – ще станат важни.

Не толкова много биоразнообразие: прехвалената цел на Европейската комисия за създаване на природосъобразни зони в 10 процента от земеделската площ на Европа изглежда ще се провали. Министрите на ЕС одобриха минимална цел за защита само на 5 процента от обработваемата земя (по-малка площ), която може да бъде намалена до 3 процента, ако се отглеждат азотфиксиращи култури върху останалите 2 процента. Дерогация за ферми, по-малки от 10 хектара – които съставляват над три четвърти от европейското селско стопанство – също ще ограничи въздействието му. Европейският парламент компромисно приема повече или по-малко тази формула и също така призовава 5% от еко-схемите на Комисията да бъдат използвани за създаване на „непроизводителни“ земеделски площи с пейзажни характеристики като езера, живи плетове и стени на тераси.

Ограничаване на ОСП: ОСП използва система за разплащане, базирана на площ, която възнаграждава големи стопанства, разпределяйки 80 процента от бюджета си на топ 20 процента от собствениците на земя. За да подреди къщата си в ред, Комисията първоначално предложи да се въведе ограничение на индивидуалните плащания от над 100 000 евро. Това задължително предложение беше отхвърлено от страните от ЕС през юли след ожесточена съпротива от страни като Чешката република, казват дипломати от ЕС. Проблемът обаче се върна на политическата сцена, защото евродепутатите се придържат към ограничението от 100 000 евро за ОСП.

Източник: „Политико“, автор Артър Неслен 

 

Leave a Comment