ЕК пусна нова система за жалби срещу бариери за достъп до пазари

Европейска комисия, БрюкселДнес, 16 ноември, Европейската комисия (ЕК) стартира нова система за жалби за докладване на бариери за достъп до пазара и за нарушения на ангажиментите за търговия и устойчиво развитие в търговските споразумения на ЕС и в рамките на Общата схема за преференции.

Процедурата за подаване на жалби е отворена за държави-членки, отделни компании, бизнес / търговски асоциации, организации на гражданското общество и граждани от ЕС. Формулярите за жалби – един за бариери за достъп до пазара и един за нарушения на ангажиментите за устойчиво развитие – ще бъдат достъпни онлайн за заинтересованите страни със седалище в ЕС на портала „Access2Markets“ на уебсайта на ГД „Търговия“. От жалбоподателите ще се изисква да предоставят подробно фактическо описание на проблема и да изброят всички вече предприети действия по неговото решаване. Що се отнася до проблемите с достъпа до пазара, жалбоподателят ще трябва да опише потенциалното икономическо въздействие на предполагаемата бариера. При проблемите на устойчивото развитие, жалбоподателят трябва да даде подробности за въздействието и сериозността на твърдяното нарушение.

След подаване на жалбата, жалбоподателят ще бъде информиран дали това води до принудително действие. Службите на Комисията ще информират жалбоподателя за съдържанието на плана за действие, който може да идентифицира стъпките, подходящи за справяне с въпросите – предмет на жалбата, но също така да посочат какви са възможностите за конкретни действия. Службите на Комисията могат също така да предоставят периодични актуализации на конкретни действия, предприети за справяне с проблема, в зависимост от чувствителността и поверителността на всяка от предприетите стъпки.

Влизането в експлоатация на новата система за жалби е придружено на уебсайта на ГД „Търговия“ с известие, съдържащо оперативни насоки за системата, и известие относно по-широките работни подходи за прилагане и работа по прилагане на ГД „Търговия“ съгласно CTEO.

Изпълнителният вицепрезидент и комисар по търговията Валдис Домбровскис каза: „Комисията постави изпълнението като основен приоритет, заедно с по-рязък фокус върху прилагането на търговските споразумения. Това е истинска стъпка напред, тъй като сега заинтересованите страни ще играят пряка роля в гарантирането, че търговската политика на ЕС предоставя както търговски възможности, така и повишаване на трудовите и екологичните стандарти. Системата за жалби ще бъде достъпна за всички заинтересовани страни и предприятия, а службите на Комисията ще оценяват всяка жалба и ще предприемат действия при необходимост. “

За повече информация

Уеб страница на CTEO с оперативни насоки и документ за работни подходи

Форми за жалби

Leave a Comment