Агрометеорология: Още по-ниските температури приспиват житни и рапица

Прогноза за 27 ноември – 3 декември 2020 г.

Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХ 

студ, есен, зима, мраз, слана

През следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще бъдат с повишена динамика. В началото на периода те ще се определят от меко за сезона време, със средноденонощни температури в по-голямата част от полските райони около и над биологичния минимум, необходим за вегетацията на зимните житни култури и зимната рапица.

 В края на ноември и началото на декември се прогнозира съществено понижение на температурите и промяна в агрометеорологичните условия. Очакваното застудяване ще доведе до затихване, а във високите полета и Предбалкана, където се прогнозират валежи и от сняг – и до прекратяване на вегетационните процеси при есенниците. Изключения ще има на места в югоизточните райони и по Черноморието, където при зимните житни култури ще се наблюдава слабо изразена вегетация.

В началото на декември при засетите през октомври пшеници ще се наблюдава фаза братене, в която зимните житни култури успешно зимуват. Фаза трети лист ще преобладава при посевите засети в началото на ноември. Неукрепнали, във фаза поникване и начално листообразуване, са късно засетите, в средата на ноември, посеви. При рапицата фаза розетка, подходящата фаза за зимуване, ще се наблюдава при посевите засети в началото на есента.

 През следващия период се очакват валежи и подобрение на влагозапасите в горните почвени слоеве. Вследствие поднормените ноемврийски валежи, почвените влагозапаси в 50 и 100 cm слой при пшеницата в по-голямата част от страната са необичайно ниски за сезона – на места в източните и крайните южните райони под 60% от ППВ (агростанциите Сандански, Хасково,  Сливен, Разград).

 В началото на  следващия период условията ще бъдат подходящи за засаждане на овошки и за извършване на есенните растително-защитни пръскания при овощните култури.

За предпазване на овощните култури от зимните студове, за унищожаване на лишеите и мъховете, за отблъскване на миризливия дървесинояд и дървесницата е необходимо ствола и дебелите клони на дърветата се обработят с 20% варна каша към която се прибавя малко глина.

Leave a Comment