За биофермери: Ако в Електронния регистър има грешни данни, веднага алармирайте контролиращата фирма

био ягодиБиологичните оператори, които са бенефициенти по мярка 11 “Биологично земеделие” от ПРСР 2014- 2020 за Кампания 2020, могат да подадат писмено заявление/уведомление до своето контролиращо лице за несъответствия/пропуски/грешки с данните в Електронния регистър на биологичните производители, съобщават от Министерството на земеделието, храните и горите.

Днес е последната възможност за биофермерите, тъй като утре, 26 януари 2021 г., изтича крайният срок контролиращите фирми да внесат в земеделското министерство уведомления за допуснати грешки и настояване за корекции.

Информацията трябва да съдържа име на оператор, ЕИК/ЕГН, УРН, дейност, обекти и детайлно описание по констатираните несъответствия.

При необходимост и доказани техническа грешка, министерството ще предприеме съответните процедурни действия за извършване на съответните корекции в Електронния регистър.

Leave a Comment