Аграрният университет участва в 2 оперативни групи по мярка 16.1 и кандидатства с още 2

Аграрен университетАграрният университет в Пловдив участва успешно в две оперативни групи, чиито проекти са одобрени при първия прием по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, съобщи ректорът проф. Христина Янчева. Фонд „Земеделие“ вече е подписал договорите по двата проекта.

Единият проект е свързан с изграждане на иновация в оранжерия. Групата се казва „Наука, опит и знание“, поясни проф. Янчева. Другият проект е за изпитване на различни технологии с полските култури.

Припомняме, че при първия прием по подмярката бяха одобрени 26 проекта на стойност 15,6 млн. лв. при общ бюджет от 20 млн. евро.

По време на втория прием по подмярка 16.1, който се проведе от 16 октомври 2020 г. до 15 януари 2021 г., Аграрният университет също участваше в два проекта за сформиране на оперативни групи. Първият проект е свързан с модерното овощарство, а вторият е за прилагане на иновации в растителната защита.

По време на втората сесия бяха подадени 34 проектни предложения със заявена стойност 26,4 млн- лв. и бюджет от 20,6 млн. лв.

 

Leave a Comment