За 6 месеца Китай внесе селскостопански стоки за почти 92 млрд. евро

пристанище на Янтиан, КитайСоя, царевица, пшеница

Според митническата статистика, Народна република Китай е внасяла селскостопански стоки на стойност еквивалент на 91,7 милиарда евро през първите шест месеца на текущата година; това е 23,2 милиарда евро или 34% повече в сравнение със същия период на предходната година. Въпреки това, пандемията забави международния стокообмен през първата половина на 2020 г., съобщи Agrarheute.

Най-важната китайска вносна стока остана соята. В сравнение с първите шест месеца на предходната година, разходите за източника на растителни протеини, които все повече се доставят от САЩ, се увеличават с 44% до около 21.6 милиарда евро; обемът на вноса нараства – поради значително по -високите цени на световния пазар – само с 9% до 49,0 милиона тона. Нарастващата популация на прасета вероятно е била основната причина за по-голямото търсене на соя от Китай.

Китайският внос на зърно и брашно дори скочи с 169% на годишна база до 33,9 милиона тона. Изкупуването на царевица се е увеличило повече от четири пъти до 15,3 милиона тона. Вносът на пшеница се е увеличил с 60% до 5,4 милиона тона.

Импортът на месо напоследък е намалял

Вносът на месо от Китай също беше на рекордни нива през първите няколко месеца на тази година. Междувременно обаче, поради увеличената популация от животни – особено прасета – се наблюдава ясно охлаждане . През юни вносът на месо е със 17% под нивото от същия месец на миналата година; за свинското месо, включително страничните продукти, намалението е с 16%.

През цялата първа половина на годината митническите власти отчитат увеличение от почти 7% до 5,08 милиона тона при вноса на месо. При 2,95 милиона тона вносът на свинско месо, включително странични продукти, е бил с почти 5% над нивото от първата половина на 2020 г . При говеждо месо е отбелязан ръст от 14% до 1,25 милиона тона.

Повече млечни продукти

Китай също купи значително повече млечни продукти на световния пазар през първата половина на 2021 г. Вносът се е увеличил с една трета до 2,17 милиона тона през разглеждания период. Покупката на мляко на прах нарасна с една пета до около 900 000 т.

Китайските вносители са платили 6,1 милиарда евро за цялата гама млечни продукти; което е с около 15% повече в сравнение с първата половина на 2020 г.

Вносът се увеличи и в много други групи продукти, включително хранителни масла и захар. За разлика от това, китайският внос на аква продукти е спаднал с 29%, а закупуването на бира и вино от световния пазар остана с около 7% под нивото от предходната година.

Leave a Comment