ЕП и Копа-Коджека се сблъскаха заради метана, генериран от животновъдството

Зелените цели не предвиждат необходимите средства или инструменти, но пък могат да застрашат селското стопанство, реагира Копа-Коджека на парламентарния доклад за намаляване на емисиите на СН4

оборски торКомисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI) на Европейския парламент призова за задължителни цели за намаляване на емисиите на метан, за да се постигнат амбициите на ЕС за климата и да се подобри качеството на въздуха. Депутатите приеха доклад за Стратегията на ЕС за намаляване на емисиите на газ с 61 гласа „за“ срещу 10 прoтив и 7 въздържали се.

Те поискаха нов закон, обхващащ всички сектори, за постигане на целите за 2030 г., в съответствие с Парижкото споразумение за климата.

Призоваха също така за обвързващо глобално споразумение за метана на срещата на Конференцията на страните (COP) 26 в Глазгоу на 31 октомври-12 ноември.

В доклада се иска задължително наблюдение, докладване и проверка на всички сектори, отделящи метан, както и задължителни програми за откриване и отстраняване на течове, обхващащи цялата верига на доставки в енергийния и нефтохимическия сектор.

Евродепутатите от ENVI отбелязаха, че въпреки че емисиите на метан от селското стопанство в ЕС са намалени с 22% между 1990 и 2018 г., секторът все още има най-голям дял от антропогенните емисии на метан.

Евродепутатите поискаха държавите членки и Комисията да въведат ефективни и устойчиви мерки за справяне с тези емисии, но в същото време да гарантират, че производството на храни не се премества извън ЕС.

Очаква се докладът да бъде представен по време на II-та пленарната сесия през октомври в Страсбург (18-21 октомври).

Най-голямата лобистка група в ЕС Копа-Коджека обвини Комисията по околна среда, че предлага „нова обвързваща цел, която ще утежни животновъдния сектор“, с плановете си за емисиите на метан. „Съжаляваме, че отново дебатът се фокусира върху„ обвързващите цели и мерки “като единственото решение“, се казва в изявлението на „Копа Коджека“.

„Последните проучвания на стратегията „От фермата до трапезата“ ясно показаха, че целите нито предвиждат необходимите средства или инструменти, нито предлагат компромиси.“

„Като допълнение към съществуващите цели, предложението на Комисията ENVI може допълнително да навреди на животновъдството в ЕС и да застраши продоволствената сигурност“, предупредиха те, призовавайки вместо това за „справедлив, междусекторен подход, който да е в съответствие с Европейската зелена сделка и ангажиментите на Европа съгласно Парижкото споразумение.

Leave a Comment