Предложение: Тарифата за ветеринарни услуги по профилактичната програма да скочи с 14,3%

Повече от 5 години тя не е променяна, а междувременно инфлацията е станала двуцифрено число

ветеринариТарифата за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по Програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози, приета с Постановление № 78 от 2016 г., да се актуализират съобразно инфлацията.

Това предлага в проект на постановление земеделският министър проф. Христо Бозуков.

Мотивите за увеличение на цената на услугите, изпълнявани от ветеринарните лекари по мерки от програмата са, че те не са променяни повече от 5 години, а междувременно икономическите условия (преки и непреки разходи), участващи при определяне на цените през 2016 г., са значително променени към настоящия момент.

Определените от Тарифата цени могат да бъдат променяни само съгласно индекса на инфлация, определен от Националния статистически институт (НСИ), се припомня в мотивите.

Съгласно официално предоставена информацията от октомври т.г. от Националния статистически институт (НСИ), индексът на потребителските цени за август 2021 спрямо април 2016 г. е 114.3%, т.е. инфлацията е 14.3%.

Със същия процент се увеличава и стойността на услугите, извършвани от ветеринарните лекари за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животни и зоонози.

Така стойността за ваксиниране на едро преживно животно и за еднокопитни животни се увеличава от 2 лева на 2,29 лева. Ваксинацията на дребни преживни животни да се заплаща вместо по 1 лев – по 1,14 лв. За птици тарифата да се вдигне от 0,20 на 0,23 лв. Срещу бяс – от 3 на 3,43 лева. В цените освен ваксинирането, влиза и ангажиментът на ветеринаря да въведе данните във ВетИС.

Във същия процент – 14,3 на сто, растат и цените на услуги за алергични изследвания за туберкулоза при едри преживни, свине и птици; вземане и изпращане на проби за бактериологични и вирусологични изследвания; за клинични прегледи и обследвания; за въвеждане на информация от извършена идентификация на животни и други.

 

 

 

Leave a Comment