Важното, което предстои в селското стопанство, през 2022

Работната 2022 година започна с нов министър и нов екип, с нови обещания и стари графици, а също така и с куп въпроси без отговор
Министър Иванов

Аграрният министър Иван Иванов тепърва ще бъде опознаван и преценяван от земеделската общност по делата му. Седмица след като се закле в парламента на 13 декември, министърът бе вкаран в реалността, когато река Чая заля нивите до с. Катуница, Пловдивско. Тогава се разбра, че речната дига е била ремонтирана наскоро от фирма, спечелила обществена поръчка. Изпълнението обаче очевидно е извършено калпаво (тъй като дигата се е скъсала) и овце и агнетане е приключило с издаването на така наречения „акт 16″. За ремонти на диги земеделското министерство е заделило 107 млн. лв. европейски средства, които може да се наложи да връщаме в Брюксел, заради евентуални нарушения. Те ще бъдат установени чрез външен одит, каза министърът преди две седмици.

Едва ли обаче наводненията са големия проблем на министър Иванов. Тепърва той трябва да влезе в детайли по направените досега разработки на Стратегическия план. Ще трябва да защити някои решения пред коалиционните партньори и да отстъпи за други.

Най-важната част в цялостната политика на министерството през следващия програмен период – 2023-2027 г., е финансовата. А за нея нищо не се знае. Именно разпределянето на парите по различните еко- и други схеми, ще покаже дали Стратегическият план ще се прилага както е замислен, или неправилно разпределените субсидии ще го катурнат още след първата година. Засега финансовата делба прилича на баница с късмети и никой бранш не знае какво парче ще получи.

Така или иначе България не спази крайния срок за предаване на Стратегическия план на ЕК, който изтече на 31 декември 2021 г. Въпросът е с колко месеци ще се забавим.

Предстои преструктуриране на БАБХ, която в последния ден на годината се сдоби с нов изпълнителен директор – проф. Христо Даскалов. Да припомним, че през миналата година само в рамките на служебния кабинет агенцията по храните имаше двама директори. А преди в двете редовни правителства – в началото и в края на годината още двата. Така през 2021 г. БАБХ преживя 4-ма директори и е пред преструктуриране. То е заложено в коалиционното споразумение, според което агенцията преминава на подчинение на правителството.

От земеделското министерство ще бъдат откъснати също Агенцията по горите и агенцията за сертификационен одит на европейските земеделски фондове.

Кога ще се случи това преструктуриране и ще има ли дирекции от ветеринарния контрол (в БАБХ) и горски предприятия (от ИАГ), които ще останат към МЗ, предстои да разберем.

ПРСР 2022 г.

Последният обявен прием от ПРСР 2014-2020 г. (1 декември 2021 г.) е по мярката за инвестиции в малките стопанства 6.3. Тя ще остане отворена до 2 март 2022 г. и ще изразходи 40 млн. лв.

Все още тече приемът по мярка 6.1 за младите фермери. Той започна от 25 ноември и ще продължи до 28 февруари 2022 г. с бюджет от 12 500 000 лв. Според индикативната работна програма за ПРСР през тази година ще има още един прием по подмярка 6.1 и той ще е пред октомври-ноември с портфейл от 12 100 000 лева.

Първа през февруари-май ще стартира годината подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“. От нея могат да се възползват не само съществуващите местни инициативни групи (МИГ), но и местни общности, които не са прилагали подхода Лидер/ВОМР през предишните два програмни периода.

Подмярката ще се финансира с 3 500 000 евро безвъзмездни средства.

Без посочен срок за прием, в графика фигурира и подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ“. Нейният бюджет е 2 846 777 евро.

Подмярка 1.2 за демонстрационни дейности ще е с портфейл от 15 млн. евро, който капитал ще е безвъзмезден на 100%. По тази подмярка могат да кандидатстват научно-изследователски организации, които разполагат със собствени опитни полета или лаборатории. Ще се финансират демонстрационни дейности в сферата на селското и горското стопанство, и в хранителните технологии. Подмярка 1.2 ще бъде отворена за прием през април-юни, предвижда графикът.

Планирано е още едно отваряне на подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество във веригата за доставки“. Досега тази подмярка не се посрещаше с голям интерес. Тя трябва да се отвори през април-май, според графикът. Бюджетът по нея не е определен, той ще зависи от остатъчните средства по мерки от ПРСР.

През 2022 г.  с най-много средства ще разполага подмярка 6.4 за инвестиции в неземеделски дейности. Бюджетът на подмярката е 29 милиона евро. Планирано е тя да бъде отворена през периода септември-октомври 2022 г. Освен развитие на различни производства и услуги в селските райони, кандидатите могат да подават проекти за производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление. Финансирането е до 50%.

Директни плащания

Тъй като новият екип на министерството не е изготвил индикативен график за директните плащания през 2022 г., можем единствено да припомним какъв беше графикът през миналата година.

Още на 14-18 януари бе платен вторият транш от преходната помощ за животновъди.

На 25 януари 2021 г. бе изплатен и вторият транш от помощта за акциза върху горивата.

На 23 февруари започнаха плащанията по мярка 10 „Агроекология и климат“, които продължиха и на 8 април.

На 1 март бе преведено обвързаното подпомагане за плодове и зеленчуци.

На 2 март – държавна помощ за тютюна.

На 15 март тръгна помощта за застраховане на земеделската продукция.

На 23 март се преведоха средствата от преразпределителното плащане.

На 1 април бяха преведени средствата за държавната помощ за опазване на трайните насаждения от вредители .

На 1 април – протеинови култури.

На 22 април – зелени плащания.

На  27 април – памук.

На 17 май – компенсаторни плащания по мярка 11 за биологичното производство.

На 19 май – подкрепа по мярка 12.

На 31 май – плащане по мярка 13 за необлагодетелствани райони.

На 31 май – държавна помощ за развъдни организации.

9 юни – доплащане по СЕПП.

19 юни – субсидии по схемата за млади земеделски стопани.

22 юни – подкрепа по схемата за най-малките фермери.

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment