Не само България, но и още 8 страни в ЕС не са представили стратегическите си планове в земеделието

земя18 държави членки на Европейския съюз са спазили изискването да изпратят своите национални стратегически планове за 2023-2027 г. до 31 декември 2021 г. Девет страни обаче не са го направили. Това са  Белгия, България, Германия, Латвия, Литва, Люксембург, Румъния, Словакия и Чехия.

Стратегическият план на ОСП е инструмент, който се въвежда за първи път заедно с новата селскостопанска политика.

Българският министър на земеделието Иван Иванов, което пое поста на 13 декември 2021 г., отстъпи от обявения срок първо, защото реши да даде повече време на новото ръководство да навлезе в досегашните обсъждания на тематичните работни групи и да съобрази важните стратегии в плана с коалиционното споразумение за селското стопанство. Министърът обяви, че документът ще бъде готов в края на февруари или началото на март.

Принципно, време за бавене има, тъй като Комисията си е дала шест месеца срок за разглеждане на стратегическия план на всяка конкретна държава. Ако към септември получим забележките на ЕК по земеделие относно българския национален план, ще разполагаме с три месеца, за да го напаснем към европейските коментари.

Германското земеделско министерство е заявило, че ще представи своя план в Брюксел „своевременно“, цитира изданието agrarheute.com.

Там също имаше избори и съставяне на нов коалиционен кабинет. Федералното министерство на земеделието с министър Джем Йодземир, е обяснило неспазването на срока със закъсненията в тристранния диалог с ЕС, от една страна, и с националното законодателство, от друга. Немските провинции трябва да адаптират предишните си планове за мерките за финансиране на втория стълб към новите екорегулации и условия.

Leave a Comment