Световно известен учен изнесе лекция за нова технология при пивото в УХТ

Тя е свързана с приложението на имобилизираните клетъчни системи при ферментацията

Виктор Недович - нова технология в пивотоСветовно известният експерт в областта на производството на пиво с имобилизирани клетки (б.а. – специфична ферментация) проф. Виктор Недович от Университета на Белград, Република Сърбия, изнесе специална лекция пред студентите магистри от специалност „Технология на виното и пивото“ в Университета по хранителни технологии (УХТ).

Тя бе посветена на приложението на имобилизираните клетъчни системи при ферментацията на пиво и се осъществи по покана на проф. д.н. Георги Костов и доц. д-р Весела Шопска, които отправиха поканата си към проф. Недович по време на 11th Central European Congress on Food and Nutrition през октомври 2022 г. в Словения. На проведените там срещи проф. Недович с радост прие възможността да презентира своите научни постижения пред студентите в рамките на дисциплината „Оптимизиране на технологични и енергийни процеси при производството на напитки“.

Лекцията в УХТ премина при изключителен интерес. Студентите споделиха, че презентираната иновативна  технология ги е впечатлила, защото представя най-съвременните световни тенденции в производството на пиво.

В края на лекцията доц. Шопска сподели своето вълнение, че е имала възможност да изслуша лекцията от учен, чиито достижения са в основата на нейната научна кариера в областта на микробиологията на пивото. Проф. Костов разказа на студентите, че именно доц. Шопска е ученият, който през 2012 г. по време на CEFood в Нови Сад е осъществила връзката с проф. Недович.

Сръбският професор прие още една покана на проф. Костов и доц. Шопска да участва с пленарен доклад по време на Деня на специалност „Технология на виното и пивото“, който ще се проведе в рамките на тържествата по случай 70-тата годишнина на Университета по хранителни технологии. По време на посещението на проф. Недович ще бъдат обсъдени и възможностите за разработване на съвместни научни проекти в областта на пивопроизводството.

Кой е проф. Недович?

Проф. Недович е част от Аграрния факултет на Университета на Белград. Той е основател и първи президент на Сръбската асоциация по хранителни технологии. Членувал е в редица професионални и научни организации като EFFoST, ISFE, EHEDG, EAFE и е член на Академията по инженерни науки на Република Сърбия. Той е автор на над 400 научни публикации, от които 159 индексирани в Scopus, и притежава h-индекс 36 съгласно Scopus. Автор е на над 30 глави от книги и е главен редактор на 4 книги, издадени от Kluwer и Springer. Научните му интереси са в областта на приложението на имобилизацията и енкапсулираните системи в хранителните технологии, в това число и ферментацията на напитки с помощта на имобилизирани системи. Проф. Недович е извел повече от 10 докторанти и е бил зам.-министър на образованието, науката и технологичното развитие на Република Сърбия в периода 2007 – 2020 г. Ръководил е повече от 50 проекти, включително такива с европейско финансиране (Horizon 2020, FP7, FP6, EUREKA, COST),  в това число и свързани с процесите на присъединяване на Република Сърбия към европейското пространство. Бил е член на организационните комитети на повече от 40 научни конгреса и конференции.

 

Leave a Comment