Българската аграрна камара научи от сигурен източник, че Кирил Вътев го гласят за аграрен министър. И се противопостави

Костадин Костадинов

Костадин Костадинов

„Научихме от достоверен източник, че Кирил Вътев ще бъде издигнат за министър на земеделието. Не ме питайте откъде, но информацията е сигурна.“ Това каза пред Агро Пловдив председателят на Българската аграрна камара (БАК) Костадин Костадинов. 

Кирил Вътев е съдружник в семейната месопреработвателна фирма „Тандем-В“ЕООД и участва активно в Асоциацията на месопреработвателите в България. Той бе сред учредителите на друга земеделска камара, за чието учредяване имаше интерес от страна на преработватели и учени. За тази камара се заговори в началото на декември 2022 г., но до учредяване май не се стигна.

Костадин Костадинов каза още, че БАК е далеч от мисълта да издига кандидатура на бъдещ земеделски министър, но държи той да е експерт в селското стопанство.

БАК е изпратила своята позиция относно евентуалното назвачаване на Вътев за министър до лидерите на „Продължаваме промяната“, „Демократична България“ и ГЕРБ. Тя е публикувана в сайта Епицентър, откъдето я взехме:

ПОЗИЦИЯ относно кандидатура на г-н Кирил Вътев за министър на земеделието

Уважаеми господа,

Във връзка с обявената от политическа партия „Продължаваме промяната“ кандидатура на г-н Кирил Вътев за министър на земеделието, ние от Българска аграрна камара (БАК), която обединява 13 организации от различните подсектори на земеделието и представлява интересите на над 10 000 земеделски производители, изразяваме категоричното си несъгласие с кандидатурата. 

Въпреки уважението ни към г-н Вътев като бизнесмен в преработвателния сектор, ние имаме сериозни притеснения относно неговата експертиза, включително и образование в областта на селското стопанство, от една страна и липсата на административен опит, който се изисква за ръководител на такова важно министерство, каквото е Министерство на земеделието, от друга страна. 

В допълнение, г-н Вътев е непознат за болшинството от земеделските производители в България, особено за тези извън сектора на животновъдството, тъй като досега той не е допринесъл с нищо конкретно за насърчаване на българското производство и неговата реализация. 

Притеснението ни се засилва още повече от факта, че на база на практиката си на бизнесмен от преработвателния сектор, ако бъде избран за министър, г-н Вътев би могъл да повлияе за вземането на решения, които допълнително да отслабят позицията на производителите във веригата на доставка. 

Такива решения ще бъдат в ущърб на българските производители, които и към момента са неравнопоставени с производителите на храни, които преработват в по-голямата си част земеделска продукция от внос, за сметка на родното производство.

Настоящата тежка ситуация в българското селско стопанство от гледна точка на пазари на земеделска продукция, породена от кризите в последните години, новите правила на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на България, пред които са изправени земеделските производители и държавната администрация, включително и рискът от провал на текущата кампания по заявяване на директните плащания, както и продължаващата политическа несигурност в страната ни, изисква за поста министър на земеделието да бъдат назначавани личности с високо ниво на професионална подготовка в сектора на земеделието, ръководни умения в държавна администрация и работа с институциите на Европейския съюз, които да могат да формулират ясни политики за развитие на земеделието и да вземат отговорни национални решения в изключително кратки срокове, които качества и умения, за съжаление, не откриваме в кандидатурата на г-н Вътев.

Ние от БАК, като най-голямата и обединяваща всички подсектори на селското стопанство организация, очакваме да приемете с необходимата сериозност настоящата ни мотивирана позиция, защото тя е в защита на интересите на българските земеделски производители и родното ни производство, което е най-важната мисия на БАК!

Изразяваме готовност за диалог и конструктивни срещи за обсъждане на подходящи за поста кандидатури!

25 май 2023 г.

С уважение, Костадин Костадинов

Председател на УС камара

Leave a Comment