Фермерите искат гаранционен фонд при щети в земеделието

Българският фермерски съюз иска създаването на гаранционен фонд за щети в земеделието, става известно от писмо, изпратено до министъра на земеделието и храните Георги Тахов и до медиите. 

Организацията изразява своята признателност по повод бързата и адекватна реакция след опустошителната градушка в Южна България от последните дни. „В подобна трудна ситуация, земеделските производители имат нужда именно от навременна помощ и съдействие“, пише в писмото.

Във връзка с подобни непредвидени и злополучни събития и предвид реалната воля за ефективно решаване на проблемите в агросектора, Българският фермерски съюз предлага да се започне конструктивен диалог между Министерството на земеделието и храните и бранша. Неговата цел е да се създаде работеща система за обезщетение и на тези земеделски стопани, чиито загуби са в количество и качество водещо до невъзможност за реализация на продукцията, макар и да не са претърпели 100 процента щета и пропаднали площи.

От браншовата организация припомнят, че през последните години наблюдавахме немалко щети, причинени от неблагоприятни климатични събития, в резултат на които голяма част от българските фермери изпаднаха в изключително затруднено положение, а част от тях дори преустановиха земеделската си дейност. „Бихме желали съвместно с Вас да изработим ефективен механизъм, посредством който да се осигури защита на всички стопани, претърпели подобни загуби, като почерпим опит от колегите си в Европа“, пишат от Български фермерски съюз, предлагайки като част от възможните решения за преодоляване на проблемите създаване на специален гаранционен фонд от държавата или по примера на Австрия – солидарна застрахователна система, с процентно участие в застрахователната вноска както от земеделските стопани, така и от държавния бюджет.

„Вярваме, че чрез съвместни усилия и иновативни подходи можем да изградим устойчиво и ефективно решение на поставения проблем, което ще бъде конструктивна стъпка за подпомагане на селското стопанство в България“, пише в заключение.

БТА припомня, че на 25 април в Южна България падна градушка, като най-много пострадали земеделски площи има в областите Пловдив, Стара Загора и Сливен.

Заместник-министърът на земеделието и храните Иван Капитанов обеща, че в максимално кратък срок ще изплатят обезщетенията на пострадалите стопани. Това стана по време на среща със земеделски производители в един от най-силно засегнатите райони от градушката – село Зетьово, община Чирпан, където насажденията с царевица и слънчоглед са напълно унищожени.

Капитанов обясни, че срокът за подаване на заявленията за обследвания на пострадалите площи е 14 май, което е 10 работни дни, предвид празниците. По думите му има предвидени  финансови средства в бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за изплащане на помощи при възникване на такива събития. „По нареждане на министъра на земеделието и храните Георги Тахов още в деня на градушката бяха сформирани комисиите, които да извършват обследване на пострадалите площи. Те ще изготвят нужните констативни протоколи. В спешен порядък ще обобщим данните, ще прегледаме заявленията и веднага ще пристъпим към изплащане на обезщетенията“, каза той и апелира към кметовете по общини да обърнат внимание на всички пострадали стопани стриктно да подадат заявления в определения срок.

Аграрният заместник-министър разясни на земеделските производители, че за да се извърши подпомагане е необходимо да има 100 процента пропадане на площите, както е било в предходни години. 

Инж. Валери Ценов съобщи, че от ракетните площадки в Южна България на Изпълнителната агенция „Борба с градушките“ на 25 април са изстреляни близо 1100 ракети. „Въздействията по разбиване на градоносните облаци са започнали в 13:19 часа и са продължили до късно вечерта. Общият брой на обработените градоносни облачни клетки е 59“, каза още той. По думите му около 300 ракети, от всичките изстреляни през въпросния ден, са обработвали суперклетката, от която е паднала градушката в най-силно засегнатите райони.

Leave a Comment