Archive for октомври 14th, 2021

Допълнителни 3 млн. лв. ще се разпределят към птицевъди

Допълнителни 3 млн. лв. ще се разпределят към птицевъди

Готви се промяна на структурата на бюджета на БАБХ С 3 млн. лева ще бъде увеличен бюджетът по схема „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“. Това обяви заместник-министърът на земеделието храните и горите доц. д-р  Крум Неделков по време на среща със Съюза на птицевъдите. „С много усилия намерихме един свободен ресурс, който успяхме […]

Read more ›
Самоосигуряващите се без дейност заради Ковид ще получат 75% от осигурителния си доход

Самоосигуряващите се без дейност заради Ковид ще получат 75% от осигурителния си доход

Сумите за компенсации са от датата на издаване на заповедта за неплатен отпуск за работниците и служителите, или датата на акта за временно затваряне, издаден от държавния орган за самоосигуряващите се лица Работещите и самоосигуряващите се във временно затворените с акт на държавен орган заради Ковид икономически дейности ще получават компенсация в размер на 75% от осигурителния си доход за […]

Read more ›
Отчет на ДФЗ за 2020 г.: Изплатените краткосрочни кредити и субсидии са над 237 млн. лв.

Отчет на ДФЗ за 2020 г.: Изплатените краткосрочни кредити и субсидии са над 237 млн. лв.

По ПРСР са изразходени над 815 млн. лв., директните плащания са близо 1,6 млрд. лв. 48 447 земеделски стопани са подпомогнати през изминалата година по всички действащи схеми за краткосрочно финансиране от Държавен фонд „Земеделие“­ (ДФЗ) – Разплащателна агенция. Това сочи одобреният днес от правителството Годишен отчет за дейността на фонда за 2020 г. Общо договореният и изплатен ресурс по […]

Read more ›
Какви са изискванията на новите 10 еко схеми за подпомагане по Първи стълб

Какви са изискванията на новите 10 еко схеми за подпомагане по Първи стълб

Някои схеми предвиждат отглеждане на култури за изхранване на горските животни, други – оставяне на 10% ландшафтна инфраструктура Заседанието на Тематичната работна група (ТРГ) за плащанията по Първи стълб – директна площна подкрепа, разгледа днес новите еко схеми, които надграждат базовите изисквания. Обсъждането, което започна около 10 часа още продължава. То е част от необходимата дискусия преди написването на националния […]

Read more ›
Маслодайната рапица е върху 200 хил. дка повече спрямо 2020 г.

Маслодайната рапица е върху 200 хил. дка повече спрямо 2020 г.

Към 7 октомври 2021 г. маслодайната рапица заема 200 хил. дка повече в сравнение с година по-рано. Към посочената дата културата заема 78 916 хектара при 59 923 хектара през миналата година. Това показват оперативните данни на МЗХГ. Увеличението е с 31,7%. Площите, заети с ечемик, са с най-голямо намаление спрямо началото на октомври 2020 г. До посочената дата са засети […]

Read more ›