Archive for декември 29th, 2021

ДФЗ отхвърли горски проекти, които планират залесяване на земеделски земи и пасища

ДФЗ отхвърли горски проекти, които планират залесяване на земеделски земи и пасища

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) приключи оценката за административно съответствие и допустимост на постъпилите проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.005 по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. от приема през 2020 г. От оценените за административно съответствие и допустимост 22 проекта, до следващия етап на […]

Read more ›
С 6,9% е по-високо потреблението на ток през празниците спрямо година по-рано

С 6,9% е по-високо потреблението на ток през празниците спрямо година по-рано

Оперативните данни от диспечерския център на EVN България показват, че в периода 24 декември – 28 декември 2021 г. в Югоизточна България е консумирана общо 140 915 MWh (мегаватчаса) електроенергия. Тези данни са по-високи от стойностите за същия период на 2020 г., когато са консумирани 131 805 MWh. Увеличението на консумацията на ток е 6,9%. Върховият товар по електроразпределителната мрежа през посочените […]

Read more ›
НАП намалява с 20% наложени санкции, ако се платят до 14 дни след издаването им

НАП намалява с 20% наложени санкции, ако се платят до 14 дни след издаването им

При наложена глоба или имуществена санкция от НАП, нарушителите ще имат възможност да намалят размера  ѝ с 20 %, ако я платят в 14-дневен срок от връчването на наказателното им постановление. Това гласи нова разпоредба от Закона за административните нарушения и наказания, която влезе в сила от 23 декември 2021 г. Според новите правила за административнонаказателно производство, лицата, които не […]

Read more ›
Бачковският манастир

109 проекта за инвестиции в храмове са допустими за подпомагане по мярка 7.6

Предложение на Бачковския манастир отпада, защото духовният дом не е в селски район Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) приключи оценката на административно съответствие и допустимост на 133 проекта по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от мярка 7 на ПРСР 2014-2020 г. Проектните предложения са […]

Read more ›
Красимир Кумчев с пожелание за 2022 г.: Бъдете здрави и не разчитайте на земеделското министерство

Красимир Кумчев с пожелание за 2022 г.: Бъдете здрави и не разчитайте на земеделското министерство

Събирателните пазари няма да проработят Защо аграрното министерство решава вместо нас от какви инвестиции в стопанствата имаме нужда? „За 2022 г. пожелавам на фермерите да са здрави! Да разчитат на себе си, а не на земеделското министерство!“ Това пожелание отправи чрез Агро Пловдив към колегите си пловдивският производител на плодове и зеленчуци Красимир Кумчев. Той е може би най-известният у нас фермер, […]

Read more ›