Archive for март 9th, 2024

9 интервенции с разходи от 3 хил. до 5 млн. евро/проект ще бъдат отворени тази година

9 интервенции с разходи от 3 хил. до 5 млн. евро/проект ще бъдат отворени тази година

На сайта на ДФЗ е публикуван предварителен график относно планираните приеми на заявления за подпомагане по интервенциите от Плана за календарната 2024 г., различни от базираните на площ и плащанията на животинска единица. Информацията има за цел да даде насока за земеделските стопани и други заинтересовани страни за намеренията на УО за стартиране на интервенции, в т.ч. инвестиционни, през 2024 […]

Read more ›