Archive for март 15th, 2024

Фермерски сблъсък: Проданов срещу Делгянски

Фермерски сблъсък: Проданов срещу Делгянски

Лек сблъсък между зърнопроизводителите Йосиф Делгянски и Илия Проданов се получи днес на земеделската конференцията “Eвропейска сделка за фермерите – визията на ЕНП за земеделието в Европа”, организирана от ГЕРБ-СДС в Пловдив. При обсъждане по темата какво трябва да се промени общата селскостопанска политика, микрофонът бе даден на производители и браншовици. Сред изказващите се бе и Мариана Милтенова. Както често се случва, г-жа Милтенова […]

Read more ›
С хиляди декари ще се увеличат поливните площи в Сливен и Шумен след реконструкция на канали

С хиляди декари ще се увеличат поливните площи в Сливен и Шумен след реконструкция на канали

Увеличават се площите за напояване в областите Сливен и Шумен. Това става възможно чрез реахабилитация на напоителни канали, която се финансира по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитите на селските райони 2014-2020 г. Площта за напояване на […]

Read more ›
Помощта за хуманно отношение към птиците е удължена до 2029 г.

Помощта за хуманно отношение към птиците е удължена до 2029 г.

Повишават се единичните ставки за една животинска единица, 6-годишният бюджет е в размер на 242 млн. лв. Европейската комисия одобри нотифицираната схема за държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“, която ще бъде със срок на действие до 31 декември 2029 г.  Бюджетът на мярката е увеличен на 242 млн. лв. за шестгодишния […]

Read more ›
МЗХ публикува указания към фермерите как да заменят 4-те процента угар

МЗХ публикува указания към фермерите как да заменят 4-те процента угар

Министерството на земеделието и храните публикува Насоки за прилагане на дерогацията от първото условие на стандарта за добро земеделско и екологично състояние на земята ДЗЕС 8 „Минимален дял земеделска площ, предназначена за непроизводствени площи или обекти“. Това се случва след приемането на Регламента за изпълнение (ЕС) 2024/587 на ЕК от 12 февруари 2024 г., предоставящ дерогация по стандарта, в отговор […]

Read more ›
Какво искат родните фермери от Брюксел: Без зелени стандарти, без административен товар,  без тавани по-висок бюджет

Какво искат родните фермери от Брюксел: Без зелени стандарти, без административен товар, без тавани по-висок бюджет

Десислава Танева ще оформи земеделските искания, които ще изпрати на ЕНП Бойко Борисов убеди присъстващите, че ЕНП стои зад фермерите В следващия програмен период от 2028-2034 г. бюджетът на ЕС за земеделие трябва да бъде значително по-голям. Плащанията да са не на хектар, а на стопанство. Да отпаднат доброволните екологични стандарти, чието прилагане оскъпява продукцията с 30 до 50%. Бюрокрацията […]

Read more ›