Плащания по НАТУРА 2000 ще има само ако целия имот попада в зоната

BASF

Натура 2000Подготвените от Министерството на земеделието и храните корекции в Наредба 7 от 24 февруари 2015 г., засягат и други нормативи. Наредба 7 касае условията за подпомагане по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР, а основната промяна в тях е възможността на подвижните пчелари да получат подпомагане при спазване на определени изисквания (Виж ТУК). В заключителните разпоредби на проекта за изменение и допълнение на Наредба 7 обаче се засягат и условията за участие в Марка 12 на стопаните, чиито земи попадат в НАТУРА 2000.

В текстовете при заключителните разпоредби на проектонаредбата за изменение и допълнение на Наредба 7 се посочва, че за да получат подпомагане по мярка 12, имотите на стопаните трябва изцяло да са в обхвата на НАТУРА 2000. През 2015 г. земеделските стопани са получавали подпомагане, когато земеделския им парцел попада във физически блок, пресичащ със 100 кв.м. зона от НАТУРА 2000. Тази възможност ще отпадне след обнародване на новата наредба.

 

Leave a Comment