Archive for април 23rd, 2022

Иисус слиза в царството на мрака

Велика събота: Благодатният огън се спуска

На Велика събота отбелязваме погребението на Исус Христос, извършено от Йосиф и Никодим. По обичая на юдеите двамата снели тялото от кръста, обвили го в пелени с благовония и го положили в нов каменен гроб в Йосифовата градина, която се намирала недалеч от Голгота. Първосвещениците и фарисеите знаели, че Иисус Христос е предрекъл възкресението си. Точно затова те измолили от Пилат военна стража. […]

Read more ›