Archive for април 18th, 2022

От 18 април се заявява подпомагане по мярка 12 в кампания 2022

От 18 април се заявява подпомагане по мярка 12 в кампания 2022

Със заповед на министъра на земеделието д-р Иван Иванов от днес започва прием на заявления за подпомагане по мярка 12 „Плащания по НАТУРА 2000 и Рамковата директива за водите“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. за кампания 2022. Кандидатите по мярка 12 могат да подават своите заявления за подпомагане съгласно Наредба № 5 от 2009 г. […]

Read more ›
ДФЗ изплати субсидии по две направления на мярка 10 „Агроекология и климат“

ДФЗ изплати субсидии по две направления на мярка 10 „Агроекология и климат“

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) преведе още 9,6 млн. лв. (9 622 743 лв.) по мярка 10 „Агроекология и климат” от ПРСР 2014-2020 г. Плащане за Кампания 2021 получават 1 350 земеделски стопани с поети ангажименти в направления „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност” (ВПС-1) и „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни […]

Read more ›
Едва затворила, подмярка 4.2 се подготвя за ново отваряне

Едва затворила, подмярка 4.2 се подготвя за ново отваряне

Проект на насоки за кандидатстване е публикуван за обсъждане до 26 април За кратко, до 26 април (първия работен ден след Великден), са отворени за обсъждане насоки за кандидатстване по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ – виж насоките тук. Припомняме, че предишният прием по същата подмярка бе в периода 15 октомври 2021 г. – 31 март 2022 […]

Read more ›
Онлайн семинар за спазване на трудовото законодателство в земеделието

Онлайн семинар за спазване на трудовото законодателство в земеделието

Онлайн семинар на тема „Спазване на трудовото законодателство, в т.ч. осигуряване на здраве и безопасност при работа за работещите в земеделието“, организират Националната служба за съвети в земеделието и „Главна инспекция по труда“ (ГИТ). На форума експертите ще запознаят участниците със задълженията им по отношение законосъобразното възникване и изпълнение на трудовите правоотношения. Ще бъдат представени особеностите на краткосрочните трудови договори при сезонна […]

Read more ›
Започна подписването на договори в ДФЗ по пчеларската програма

Започна подписването на договори в ДФЗ по пчеларската програма

Пчеларите трябва да инвестират одобрените средства до 31 юли 2022 г. Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) започна подписването на договори по Националната програма по пчеларство (НПП) за 2022 г. 2 353 кандидата са одобрени за подпомагане. Тази година финансовият ресурс по програмата е в размер на 8 073 092 лева. Пчеларите могат да подписват договорите си в областните дирекции на ДФЗ, където […]

Read more ›